Aktualności, Nowe technologie

Czy możliwa jest produkcja nawozów z powietrza bez szkodliwych chemikaliów i bez śladu węglowego?

Zrównoważone rolnictwo wymaga rozwiązań, które utrzymują produktywność upraw przy jednoczesnej ochronie środowiska.

Szwedzka firma NitroCapt AB opracowała proces, który wiąże azot z powietrza, a sam proces SUNIFIX może być zasilany energią odnawialną. Metoda ta wykorzystuje azot i tlen z powietrza do utleniania oraz wodę do produkcji kwasu azotowego, bez potrzeby stosowania gazu ziemnego lub wodoru. Takie podejście skutecznie zmniejsza ślad węglowy o 100%. Powstały kwas azotowy może być wykorzystywany bezpośrednio w przemyśle chemicznym lub przekształcany w sole azotanowe do wykorzystania jako nawóz.

Co więcej, nawozy azotowe mogą być produkowane w modułowych fabrykach, przyczyniając się do budowania lokalnego potencjału.

Te przełomowe projekty, znajdujące się obecnie na wczesnym etapie realizacji, mają potencjał, by przynieść rewolucyjne rezultaty.

Jednak badając nowe modele biznesowe, należy rozważyć, czy możliwe jest wytwarzanie produktów, które będą kupowane przez klientów. Ludzie są bardziej skłonni do zakupu „zielonego” produktu nie tylko ze względu na jego korzyści dla środowiska, ale także jeśli jest on dla nich lepszy, tańszy lub zdrowszy. NitroCapt AB ma jasną drogę do osiągnięcia tego wyjątkowego celu!

Mikolaj Budzanowski
CEO Boryszew Green Energy & Gas