Aktualności, Ceny energii, OZE

Komisja Europejska opublikowała zalecenia redukcji emisji gazów cieplarnianych netto o 90 % do 2040 r.

Dziś Komisja Europejska opublikowała zalecenia redukcji emisji gazów cieplarnianych netto o 90 % do 2040 r. Oznacza to zwiększenie ambicji w zakresie polityki klimatycznej, co przełoży się na zdynamizowanie inwestycji w zakresie technologii #cleantech. W dekarbonizacji kluczowe będą takie technologie jak energetyka wiatrowa, wodna oraz elektrolizery (produkcja wodoru). KE podkreśla, że kluczowe jest też zwiększenie zdolności produkcyjnych w sektorach rozwijających się, takich jak baterie, pojazdy elektryczne, pompy ciepła, energia fotowoltaiczna, CCU/CCS, biogaz i biometan oraz gospodarka o obiegu zamkniętym.

Nowy cel oznacza też bardzo duże zmiany dla przemysłu, który już dziś stoi przed wyzwaniem dekarbonizacji. Przemysł, w szczególności energo- i materiałochłonny – potrzebuje jasnych ścieżek wsparcia przemysłu w zakresie inwestycji. Bez wsparcia finansowego i regulacyjnego przemysł nie będzie mógł doścignąć ambicji KE. Przemysł europejski, w tym polski, stoi przed ryzkiem kompletnej utraty konkurencyjności.

W ramach fabryk Grupy Boryszew od dawna przygotowujemy się do dekarbonizacji i mamy w tym zakresie pierwsze osiągnięcia. Kupujemy i produkujemy zieloną energię, podejmujemy już kroki w tym zakresie, ale zderzamy się z wieloma barierami. Wielkim wyzwaniem są jednak procedury administracyjne oraz brak pewności odnośnie dofinansowania. Potrzebne jest wsparcie bezpośrednio przez Komisję Europejską w zakresie inwestycji, a nie tylko przez krajowe budżety.

KE musi usiąść do stołu z przemysłem i wypracować ścieżki efektywnego wsparcia dekarbonizacji oraz finansowania wymaganych inwestycji. Chcemy być ważną część osiągnięcia celów neutralności klimatycznej w duchu sprawiedliwej transformacji.

Szczegółowe informacje znajdziecie na stronach KE – https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_24_588

Mikolaj Budzanowski
CEO Boryszew Green Energy & Gas