KONCESJA

OTOCZENIE REGULACYJNE

KONCESJA Nr DEE/288/807/W/OKR/2011/JM na dystrybucję energii elektrycznej na okres od 16 kwietnia 2012 r. do 31 grudnia 2042 r.

KONCESJA Nr DEE/333/9426/W/DRE/2014/BT na dystrybucję energii elektrycznej na okres od dnia 26 lutego 2015 r. do dnia 25 lutego 2025 r.

KONCESJA Nr OEE/806/9426/W/DRE/2014/BT na obrót energią elektryczną na okres od dnia 26 lutego 2015 r. do dnia 25 lutego 2025 r.

KONCESJI Nr DPG/137/807/W/OKR/2011/JI na dystrybucję paliw gazowych na okres od 16 kwietnia 2012 r. do 31 grudnia 2042 r.

KONCESJI Nr OEE/623/807/W/OKR/2011/JM na obrót energią elektryczną na okres od 16 kwietnia 2012 r. do 31 grudnia 2032 r.

KONCESJI Nr OPG/182/807/W/OKR/2011/JI na obrót paliwami gazowymi na okres od 16 kwietnia 2012 r. do 31 grudnia 2032 r.

Boryszew Energy posiada koncesję na dystrybucję energii elektrycznej oraz paliwa gazowego. Przedmiotem działalności objętej koncesją jest dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby odbiorców zlokalizowanych:

  1. Na terenie przedsiębiorstwa Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina w Skawinie i jego bezpośrednim sąsiedztwie (sieciami o napięciu 10 kV, 6 kV oraz sieciami niskiego napięcia),
  2. Na terenie przedsiębiorstwa Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie (sieciami o napięciu 15 kV oraz sieciami niskiego napięcia)
  3. Na terenie Elana Energetyka  (z pomocą sieci dystrybucyjnych o napięciu 6 kV i o niskim napięciu).