Aktualności, OZE

Konferencja Naukowa „Rynki regulowane – aspekty prawne, finansowe i konkurencyjności rynkowej. Rynek wytwórców i odbiorców – jedna czy dwie perspektywy energetyki?”

Podczas niedawno odbywającej się Konferencji Naukowej „Rynki regulowane – aspekty prawne, finansowe i konkurencyjności rynkowej. Rynek wytwórców i odbiorców – jedna czy dwie perspektywy energetyki?” zorganizowanej przez Veolia Poland oraz WSB University, omawiane były m. in. założenia do upowszechnienia idei Zielonych Okręgów Przemysłowych.

W panelu dyskusyjnym poświęconym perspektywie odbiorców energii, moderowanym przez Wojciecha Dmochowskiego, dyrektora Departamentu Prawnego Veolia Polska, udział wzięli: Rafał Gawin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Michał Jarczyński, prezes Zarządu Arctic Paper Kostrzyn S.A., Tomasz Ślęzak, członek Zarządu Arcelor Mittal Poland, dr Karolina Mucha-Kuś, dyrektor Departamentu Projektów i Inwestycji w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Henryk Kalisz, prezes Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii.
Specjalne Strefy Ekonomiczne okazały się w ostatnich latach skutecznym narzędziem wspierającym nowe inwestycje. Jako Boryszew S.A. korzystamy z finansowania w ramach tego instrumentu dla naszych projektów inwestycyjnych w Toruniu, Skawinie i na Śląsku, co przyczyniło się do sukcesu tych przedsięwzięć.
Ale dzisiaj potrzebne jest nowe narzędzie do wspierania inwestycji: Zielone Okręgi Przemysłowe. Aktualnie, zielona produkcja przemysłowa stanowi istotne wyzwanie dla wielu branż. W odpowiedzi na tę potrzebę, konieczne jest zbudowanie zielonych stref, które ułatwią inwestycje w zakresie rozproszonych odnawialnych źródeł energii oraz stworzą dogodne warunki dla przedsiębiorców chcących działać w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
W ramach Zielonych Okręgów Przemysłowych niezbędne jest wprowadzenie uproszczeń procedur administracyjnych przy instalacji nowych mocy OZE oraz zwolnień podatkowych. Istotny jest również zróżnicowany system taryfowy oraz stworzenie tzw. linii bezpośrednich łączących źródła wytwórcze z produkcją. Wsparciem dla firm mogłoby być także zabezpieczenie długoterminowych kontraktów PPA na dostawy zielonej energii przez BGK.
W Europie megatrendem są nowe inwestycje położone w bezpośredniej bliskości źródeł wytwarzania OZE. H2 Green Steel w Szwecji buduje nową hutę stali w oparciu o wodór i dostawy czystej energii z pobliskich elektrowni wiatrowych. To największy projekt stalowy w Europie wsparty przez EBI, ING, UniCredit oraz BNP Paribas i z udziałem prywatnych inwestorów. Niskie ceny energii oraz zeroemisyjna produkcja jest gwarancją sukcesów eksportowych produkcji przemysłowej również w Polsce.