Aktualności, Nowe technologie

Prognozy pogodny jako fundament podejmowania decyzji zakupowych energii i gazu

Boryszew Green Energy & Gas rozwija nowe usługi w zakresie dostaw energii i gazu w Polsce, oferując unikatową usługę budowy strategii zakupowych i zabezpieczania cen. Dzięki naszej strategii zakupowej klienci zaoszczędzili już, od początku roku, ponad 30% kosztów, ale w sprzedaży energii i gazu nie chodzi tylko o cenę, a również o jej przewidywalność.

Na ceny energii i gazu zasadniczy wpływ ma pogoda, stąd im dokładniejsza prognoza, tym większa przewidywalność cen. Kluczowe są prognozy pogody powstające dzięki gromadzeniu i analizie danych obserwacyjnych z wielu źródeł, wykorzystywaniu modeli komputerowych i związanemu z tym wzrostowi mocy obliczeniowej, a także dzięki jakości danych oraz gęstości a także różnorodności urządzeń pomiarowych.

Precyzyjne odczyty urządzeń badających pogodę mają wpływ na zużycie energii oraz optymalizację kosztów ogrzewania przez sieci wykorzystujące zdalny odczyt ciepłomierzy, kontrolę parametrów i modyfikację nastaw urządzeń regulacyjnych a także korzystających z automatyki pogodowej u odbiorców końcowych. Prognozy pogodny, w okresie narastających zmian klimatycznych, stają się zatem fundamentem podejmowania decyzji zakupowych energii i gazu.

Bazując na ciągłych analizach pogodowych ulepszamy naszą ofertę w obszarze prognoz, zdobywając uznanie wymagających klientów, takich jak Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o., z którym 28 lipca 2023 r. podpisana została umowa obsługowa dotycząca sprzedaży paliwa gazowego, odkupu energii i dostaw energii. Boryszew Green Energy & Gas, w strategii rozwoju, stawia na wiedzę, aby oferować usługi na najwyższym poziomie.

Mikołaj Budzanowski