Aktualności, Ceny energii

Scieżki cenowe energii elektrycznej w zakładanych wariantach na rok 2024

Wciąż duże uzależnienie od paliw kopalnianych powoduje brak perspektyw na tanią energię w 2024 r. Wycena w kontrakcie rocznym wynosi 630 zł./MWh. Alternatywę stanowią złożone strategie zakupowe oparte o analizę bieżących czynników wpływających na ceny energii takich jak ryzyko pogodowe, wysokość jednostek EUA czy ceny gazu i węgla a także wzrost udziału OZE w systemie. 
Zatem ostateczna cena zależy w dużym stopniu od wyboru najlepszej strategii zakupowej. Boryszew Green Energy & Gas specjalizuje się w budowaniu strategii zakupowych, aby zapewnić swoim partnerom optymalne warunki dostaw energii.
Naszym zdaniem przy odpowiedniej strategii zakupowej ceny energii mogą kształtować się w przedziale między 530 zł./MWh a 580 zł./MWh. Wzrost produkcji OZE w 2024 r. będzie sprzyjać obniżaniu cen energii w kolejnym roku.

Mikołaj Budzanowski, CEO
Boryszew Green Energy & Gas