Sprzedaż energii z fotowoltaiki – ceny energii

Cena sprzedaży energii elektrycznej z fotowoltaiki jest coraz bardziej konkurencyjna w porównaniu do innych technologii, co powoduje, że jej zakupem interesuje się biznes i przemysł. Energetyka słoneczna zapewnia duże wolumeny energii w sezonie energii dla naszych klientów. Sprzedaż energii z fotowoltaiki jest jedną ze specjalizacji Boryszew Green Energy&Gas. Sprawdź, jakie możemy dać korzyści dla Twojej firmy.

Obecnie potencjał fotowoltaiki w Polsce sięga ok. 16 GW, natomiast w perspektywie 2030 r. szacuje się, że Polska osiągnie wynik około 28 GW. W sezonie generacyjnym fotowoltaika zapewnia obfitość taniej energii, która obniża rachunki za energię. Rynek energetyki słonecznej w Polsce jest na tyle dojrzały, że przenika do środowiska biznesu i przemysłu. Na dachach różnych zakładów coraz częściej można dostrzec moduły fotowoltaiczne. Obecnie biznes sięga po fotowoltaikę, by obniżyć ceny energii elektrycznej, co przekłada się bezpośrednio na tańsze produkty i usługi, a długofalowo – konkurencyjność podmiotu na rynku w Polsce oraz za granicą.

Kontrakty PPA

W jaki sposób można dostarczyć energię fotowoltaiczną dla zakładu? Na rynku dostępnych jest wiele opcji. Jeśli firma posiada duże posiadłości lub ma dostępną przestrzeń dachową, może postawić na inwestycję we własną instalację fotowoltaiczną. Wówczas może w pełni wykorzystywać tanią energię na własny użytek. Oczywiście, sprzedaż energii z fotowoltaiki przez firmę też jest możliwa – wówczas firma powinna zostać prosumentem. Oznacza to, że podmiot konsumuje wyprodukowaną energię przez zainstalowane przez siebie moduły fotowoltaiczne na bieżąco, natomiast nadwyżki może sprzedać na rynku.

Kolejną opcją jest kontrakt Power Purchase Agreement, czyli dwustronna umowa na sprzedaż energii elektrycznej z fotowoltaiki. Realizacja kontraktu może odbywać się w sposób fizyczny, tj. koło zakładu budowana jest instalacja przez dewelopera, która jest połączona z zakładem za pomocą linii bezpośredniej. Ta możliwość pojawiła się w 2023 r. w zapisach prawnych. Jest też opcja zakupu wirtualnego energii w ramach cPPA. W ten sposób nasi Klienci zapewniają sobie na długie lata (nawet do 15 lat) stałe dostawy taniej energii dla biznesu.

Sprzedaż energii z fotowoltaiki – cena

Penetracja energii fotowoltaicznej w systemie energetycznym lub konsumowana bezpośrednio przez zakład przemysłowy przekłada się bezpośrednio na obniżenie rachunków za energię elektryczną. Zgodnie z wyliczeniami ekspertów Boryszew Green Energy&Gas, najniższą średnia cena energii fotowoltaicznej w Polsce odnotowaliśmy w październiku 2023 r. – wyniosła 339 zł. W tym miesiącu mogliśmy liczyć też na niską cenę energii wiatrowej, która wyniosła 356,95 zł. W tym samym czasie średnia cena na Rynku Dnia Następnego (RDN) wyniosła 423,95 zł.

Szczyt generacyjny dla technologii fotowoltaiki przypada na kwiecień-wrzesień, a zakres miesięcy jest uzależniony od pogody. Czasami wysokie wskaźniki produkcji można odnotować już marcu oraz w październiku – tak jak w tym roku.

Jak się ustala cenę sprzedaży energii z fotowoltaiki?

Jak już informowaliśmy, firma także może zostać prosumentem, co nie było możliwe przez dłuższy czas w Polsce. W międzyczasie pojawiło się na rynku ponad 1 milion prosumentów wśród gospodarstw domowych, ale podobnych rozwiązań nie był dla firm. Dzięki zmianom w regulacjach dotyczących OZE, firma tak jak gospodarstwo domowe, może zostać prosumentem. Należy pamiętać, że produkcja i sprzedaż energii nie powinna przysłonić głównego profilu biznesu. Wówczas jako prosument firma może zainwestować w instalację fotowoltaiczna o mocy do 50 kW. Nadwyżki energii do 2022 r. można było sprzedawać w ramach net-meteringu. Zgodnie z wymaganiami unijnymi, od jakiegoś czasu na polskim rynku zaczął obowiązywać net-billing, który polega na odsprzedaży energii według wartości ustalonej docelowo według ceny z RDN.

Firma może też zainwestować w znacznie większe instalacje fotowoltaiczne tj. farmy słoneczne, które wymagają znacznych nakładów pienionych. Koszty realizacji projektu farmy PV trzeba liczyć w setkach tysięcy, a nawet milionach złotych. Niemniej jednak, sam rynek dynamicznie się zmienia. Wówczas inwestor może wystartować m.in. w aukcjach OZE w celu wsparcia inwestycji, ale biznes najczęściej sięga po kontrakty PPA.

Sprzedaż energii z fotowoltaiki dla firm – plusy i zalety

Inwestycje w fotowoltaikę dla firm nie tylko przynoszą wymierne korzyści finansowe, ale także wpisują się w globalne dążenia do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zrównoważonego rozwoju. Firmy, które decydują się na tę innowacyjną formę pozyskiwania energii, nie tylko korzystają z ekonomicznych korzyści, ale także budują pozytywny wizerunek społeczny, co może przekładać się na długofalowy sukces biznesowy.

Jednym z kluczowych atutów sprzedaży energii z fotowoltaiki dla firm jest możliwość generowania oszczędności finansowych oraz stabilność kosztów związanych z energią elektryczną. Montaż modułów PV umożliwia przedsiębiorstwom nie tylko produkowanie własnej energii, ale także sprzedaż nadwyżek do sieci energetycznej. To oznacza zmniejszenie kosztów zakupu energii elektrycznej od tradycyjnych dostawców. Ponadto, dzięki stałej produkcji energii z fotowoltaiki, firmy mogą lepiej prognozować i kontrolować swoje wydatki energetyczne, co wpływa na zwiększenie stabilności finansowej.

Inwestowanie w fotowoltaikę przyczynia się do kształtowania pozytywnego wizerunku firmy poprzez manifestację jej zaangażowania w odpowiedzialne działania środowiskowe. Firma staje się aktywnym uczestnikiem walki ze zmianami klimatycznymi, co może przyczynić się do zdobycia uznania wśród klientów, partnerów biznesowych oraz społeczności lokalnej. Konsumenci coraz częściej poszukują firm, które prowadzą swoją działalność z poszanowaniem dla środowiska, co sprawia, że inwestycje w fotowoltaikę stają się istotnym elementem strategii zrównoważonego rozwoju.

Wiele krajów oferuje przedsiębiorstwom różnorodne zachęty finansowe w celu wspierania inwestycji w odnawialne źródła energii, w tym fotowoltaikę. Dotacje rządowe, ulgi podatkowe oraz preferencyjne warunki kredytowe sprawiają, że koszty instalacji modułów PV stają się bardziej dostępne i atrakcyjne dla firm. Dzięki tym formom wsparcia, inwestycja w fotowoltaikę staje się opłacalną decyzją zarówno ekonomiczną, jak i strategiczną, umożliwiając firmom efektywne zarządzanie kosztami energetycznymi przy jednoczesnym korzystaniu z korzyści środowiskowych. W ten sposób można też zazieleniać przemysł w Polsce.

Chcesz ograniczyć koszty w firmie dzięki energii fotowoltaicznej? Skontaktuj się z naszym zespołem.