Aktualności, Ceny energii, OZE

Zwiększenie udziału energii odnawialnej w europejskim miksie energetycznym

W ramach planu REPowerEU, ministrowie energii będą głosować nad podniesieniem celu w zakresie zwiększenia udziału energii odnawialnej w europejskim miksie energetycznym z 40% do 45% do 2030 r. Podniesienie tego celu zmniejszyłby o połowę import gazu do UE i pozwoliłoby zaoszczędzić 43 mld euro rocznie. Plan REPowerEU przewiduje wzrost zainstalowanej mocy energii odnawialnej z 1067 do 1236 GW do 2030 r.

Dowiedz się więcej: Zwiększenie udziału energii odnawialnej w europejskim miksie energetycznym

Wzrost udziału OZE nie tylko uniezależni Europę od importu gazu, ale przede wszystkim wpłynie na obniżenie cen energii. Im więcej OZE, tym niższa cena bazowa energii. 2022 r. Poniższy graf ilustruje różnicę w cenach (w Euro) 1 MWh w zależności od źródła surowca.
źródło: Boryszew Energy; Exmetrix