Europejscy inwestorzy przemysłowi, dążąc do objęcia roli lidera w segmentach produkcyjnych, muszą tworzyć projekty oparte w 100% na odnawialnych źródłach energii (OZE) – tego oczekują konsumenci. Firmy, które nie spełnią tych wymagań, mogą napotkać trudności w znalezieniu nabywców na swoje produkty. Ponadto, stabilne i przewidywalne środowisko funkcjonowania jest kluczowe dla przetrwania przedsiębiorstw, zaś ryzyko zmienności cen, szczególnie w przypadku miksów węglowo-gazowych, może stanowić dla nich realne zagrożenie.

W związku z tym, rośnie popularność mechanizmu Power Purchase Agreement (PPA), czyli umów pomiędzy producentami energii elektrycznej z instalacji OZE, a odbiorcami zwłaszcza przemysłowymi. Te umowy zapewniają wieloletnie dostawy energii po konkurencyjnych cenach. Przez podpisanie umów PPA, przedsiębiorstwa mogą uzyskać stabilność cen energii i jednocześnie promować zrównoważoną produkcję, co ma coraz większe znaczenie dla konsumentów w państwach Europy Zachodniej.

Rozwój zielonej produkcji przemysłowej stwarza możliwość budowy centrów produkcyjnych w obszarach mających dostęp do generacji energii z odnawialnych źródeł. Szczególnie nadmorskie społeczności otrzymały szansę na dynamiczny rozwój i tworzenie konkurencyjnych lokalnych łańcuchów dostaw, generujących regionalny rozwój gospodarczy. Dostęp do energii OZE stanie się w najbliższych latach kluczowym czynnikiem w lokalizowaniu przemysłu.

Energetyka rozproszona, zwłaszcza morska, może przyczynić się do powstania nowych miejsc pracy w sektorze przemysłu ciężkiego. Tworzenie zielonych łańcuchów produkcji – obejmujących żywność, stal, chemię, aluminium i inne sektory – powinno być wspomagane w ramach funduszy wspólnotowych. Obecne zapotrzebowanie na zielone produkty wskazuje, że strumień inwestycji i finansowania długoterminowego będzie wspierał pionierów w branży zielonego przemysłu.