contact

CONTACT US !

Mikołaj

Budzanowski

Leader of Boryszew Energy, CEO

Email: [email protected]

Tomasz

Włosek

Head of the energy trading team

Cell: + 48 882 560 062

Łukasz

Piątkowski

Boryszew Energy, CFO

Cell +48 608 335 383

Michał

Hołubowicz

Head of natural gas trading team

Cell +48 795 549 586


BORYSZEW ENERGY

Address: Aleje Jerozolimskie 92, 00-807 Warsaw
Floor: 14
Phone number: (22) 658 65 68
Email: [email protected]
NIP: 837-000-06-34
Regon: 750010992
KRS: 0000063824

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału wpłaconego 240.000.000,00 PLN